Technologie dřevostaveb

Technologie d5evostavebZakládání stavby je možné buď formou základové desky a nebo založením na patkách. Výhodou založení na patkách je dostatečné odvětrání pod budovou, čímž eliminujeme průnik radonu do stavby. Je to jedna z možností ochrany proti pronikání radonu do budov.

Při výstavbě dřevostaveb vycházíme ze systému Two by Four, který je ve světě nejčastěji používaný. Na rozdíl od prefabrikovaného panelového systému, kdy konstrukce vzniká smontováním prefabrikátů vyrobených v továrně, systém Two by Four umožňuje vznik konstrukce přímo na stavbě z jednotlivých prvků. Nosná část stavby je tvořena dřevěnou sloupkovou konstrukcí z KVH hranolů opláštěnou z vnější strany OSB deskami, které zaručují především prostorovou tuhost celé konstrukce. Spoje prvků jsou rychlé a čitelné, většinou pomocí hřebů, vrutů, někdy pomocí ocelových spon. Dřevěné prvky nosné konstrukce jsou impregnovány speciálním přípravkem proti plísním a škůdcům.

Difúzně uzavřený systém

Nosná konstrukce dřevostavby je vyplněna tepelně izolačním materiálem (minerální vlna), z vnější strany je aplikován zateplovací systém z EPS desek.

Dřevostavby - technologie stavebKonečná úprava stěn z exteriéru je provedena obkladem z dřevěných palubek nebo fošen. Možné je i zhotovit úpravu stěn štukovou omítkou. Dům tak může získat charakter zděné stavby.

Vnitřní povrchy jsou většinou tvořeny sádrokartony včetně malby. Na ně lze bez problémů aplikovat obklady v koupelnách, případně další obkladové materiály. Problém nečiní ani zavěšení lehčích předmětů. V případě větších břemen existuje rovněž řešení, ztužením konstrukce, které může být provedeno i dodatečně. Součástí skladby difúzně uzavřené konstrukce je použití parozábrany. Používáme parotěsnou folii pro regulaci vodních par s metalizovaným povrchem, který snižuje tepelné ztráty objektu.

Prvky stropní konstrukce a konstrukce krovu jsou tvořeny rovněž z KVH hranolů (popřípadě BSH u pohledových částí). Přes stropní prvky se jako hrubá podlaha osazují opět desky na bázi dřeva. Zaručují především tuhost v rovině stropu a spoluvytvářejí tak celkovou prostorovou tuhost objektu.

Základní charakteristikou systému je otevřenost, čitelnost a přehlednost. Až do okamžiku, kdy se instaluje tepelná izolace, je celá konstrukce, všechny instalace a rozvody možno kontrolovat. U prefabrikovaných technologií toto dost dobře možné není. Námi používaný systém umožňuje reagovat na nejrůznější požadavky a podmínky, a rovněž umožňuje pozdější zásahy při přestavbě či dostavbě.

Difúzně otevřený systém

DřevostavbyJedná se o konstrukce dřevostaveb, které umožňují prostup vzduchu a v něm obsažených vodních par pomocí difúze, při zachování požadovaného tepelného prostupu tepla. Základním prvkem jsou dřevovláknité tepelně izolační desky Hofatex připevněné na nosnou konstrukci z KVH hranolů, které slouží jako vnější izolace stěn. Na tyto desky je možné aplikovat certifikovaný omítkový systém či dřevěný obklad. Nosná konstrukce je následně vyplněna tepelnou izolací Knauf Insulation "diffu" nebo izolací z ovčí vlny. Materiály použité v této konstrukci musejí mít otevřenou pórovitost, která umožňuje transport plynů a par. V tomto konstrukční systému není aplikována parozábrana. Stavba tak může tzv. dýchat a přitom si zachová své tepelně technické vlastnosti.

Charakteristické vlastnosti difúzně otevřeného systému:

  • nepoužívá se parozábrana
  • umožnění průchodu vodní páry – vyrovnání vlhkosti
  • zlepšení kvality ovzduší v interiéru přirozenou cestou
  • konstrukce v zimním období vysychá
  • schopnost regenerace při nadměrném navlhnutí např. při havárii vodoinstalací
  • zajištění tepelné stability interiérů
  • zajištění akusticko-izolačních vlastností stavby
  • požární odolnost
  • ekologičnost

Dřevostavby realizované pomocí výše uvedených systémů splňují požadavky ČSN na energetické ztráty objektu. Skladba konstrukcí odpovídá nárokům na nízkoenergetickou stavbu, což značí nízké náklady na spotřebu energií. V rámci návrhu konkrétní stavby je možné navýšit izolace a tím získat lepší tepelně technické vlastnosti stavby.

Možnosti systému Two by Four jsou téměř neomezené. Rodinné domy, rekreační chaty a objekty, kanceláře, obchody, restaurace, stavby pro sport, stavby do hor a do přírodních parků. Systém lze běžně navázat na stávající betonové, ocelové nebo zděné konstrukce, případně jej do těchto konstrukcí integrovat.

Provádíme stavby dle Vámi zvoleného rozsahu: hrubá stavba, hrubá uzavřená stavba, stavba v různém stupni rozestavěnosti a nebo stavba na klíč.

721 219 280